psypraktijk.be

Praktijk voor psychotherapie van Lili Philippe

Werkwijze

Nadat u een telefonische afspraak hebt gemaakt, volgt een kennismakingsgesprek, gewoonlijk binnen de week. Hierin vertelt u over uw problemen en kunt u uw wensen voor uw behandeling kenbaar maken.

Daarna volgen nog twee à vier gesprekken waarin we samen het werkkader bepalen dat vervolgens gehanteerd zal worden in functie van de voorgaande gesprekken. We kunnen opteren voor een psychoanalytische psychotherapie of voor psychotherapeutische begeleiding met een frequentie afhankelijk van de problematiek en de mogelijkheden van de patiënt.

Soms kan het nodig zijn dat ik u doorverwijs.

Eventueel kan ik, met uw toestemming, uw doorverwijzer op de hoogte brengen van het werkkader dat naar aanleiding van de intakefase werd vastgelegd. Dit gebeurt enkel met uw toestemming omdat er volledig beroepsgeheim geldt. Deze communicatie met derden gaat trouwens nooit over de inhoud van de gesprekken.

Als u meer wil weten over psychotherapie en psychoanalytische psychotherapie in het bijzonder, dan verwijs ik u naar volgende websites: www.vvkp.bewww.vvpt.be